Αναγνώστες

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS

Erasmus

LLP- Erasmus: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Program - LLP) το οποίο καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS


H φοιτητική σου ιδιότητα σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες, είτε για να σπουδάσεις για κάποιους μήνες, είτε για ν' αποκτήσεις επιπλέον ικανότητες. Η εμπειρία είναι μοναδική και θα σου μείνει αξέχαστη.
Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LLP/ERASMUS μπορείς:

 • να γνωρίσεις τον πολιτισμό  και την κουλτούρα μιας ξένης χώρας
 • να συναναστραφείς με ντόπιους της χώρας που θα επιλέξεις, αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις τη γλώσσα της χώρας
 • να δημιουργήσεις νέες γνωριμίες με φοιτητές της χώρας υποδοχής αλλά και άλλων χωρών
 • να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο πανεπιστήμιο/χώρα.
 • να παρακολουθήσεις μαθήματα σε ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση
 • να εμβαθύνεις και να διευρύνεις τα επιστημονικά σου ενδιαφέροντα
 • να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου και να ζήσεις την εμπειρία του να ζεις μόνος σε άλλη χώρα

Πληροφορίες
H Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία, έχοντας ως όραμα τη διάδοση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.  Kύριος άξονας υλοποίησης του στόχου αυτού είναι η κινητικότητα των σπουδαστών. H Δράση ΕRASMUS συμβάλλει, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν τις χώρες, τις ιδέες, τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Όλο και περισσότερο, οι ανταλλαγές σπουδαστών αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS;
Το ERASMUS αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
Το ERASMUS είναι ένα πρόγραμμα που ιδρύθηκε από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνοντας την κινητικότητα και ανταλλαγή των φοιτητών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να περάσουν από τρεις μήνες μέχρι και ένα χρόνο σε πανεπιστήμιο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.
Το ERASMUS αποτελείται από τρεις αλληλοσυνδεδεμένες υπο-δράσεις:
(1) Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία
(2) Κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών πανεπιστημίων
(3) Θεματικά δίκτυα
Στόχοι της κινητικότητας των φοιτητών στο πλαίσιο του Εrasmus είναι:
 • η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών
 • ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής
 • η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές
 • η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος
 • η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις χώρες μέλη της Ε.Ε., στην Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν τη Νορβηγία αλλά και έχει επεκταθεί και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Δημοκρατία Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Μάλτα), καθώς και στην Κύπρο. Η Τουρκία προς το παρόν διαπραγματεύεται την πιθανή μελλοντική της συμμετοχή.


ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS;
Μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS, όσοι είναι:
 • Φοιτητές - εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος των ακαδημαϊκών τους σπουδών τους (Απαραίτητη προϋπόθεση για τους φοιτητές των προπτυχιακών κύκλων).
 • Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν & Νορβηγία) ή της Τουρκίας.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ;
Οι φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα διδακτορικού κύκλου σπουδών πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία να αναγράφονται:
 • το θέμα της διατριβής
 • η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
 • ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.


ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ;
Εξαρτάται από τη σχολή φοίτησης. Θα πρέπει να μάθεις τα Ιδρύματα (για σπουδές) ή τους φορείς (για πρακτική άσκηση) με τα οποία έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες το Πανεπιστημίο φοίτησής σου. Μπορείς να απευθυνθείς στο γραφείο Erasmus ή Διεθνών Σχέσεων - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου σου. Στο τέλος ακολουθεί κατάλογος με τις ιστοσελίδες όλων των Πανεπιστημίων για να αντλήσεις περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΩ ΣΕ ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;
Μπορείς να σπουδάσεις σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού από τρεις (3) έως δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες. Ως προπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να βρίσκεσαι στο πανεπιστήμιο υποδοχής με την έναρξη του εξαμήνου ή τριμήνου βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου που θα επιλέξεις. Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι τα ακαδημαϊκά ημερολόγια διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επομένως σχεδιάστε τη μετακίνησή σας με γνώμονα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;
Ένας από τους όρους του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχουν αμοιβές στα πανεπιστήμια υποδοχής είτε σε ό,τι αφορά δίδακτρα, εγγραφή και εξέταστρα, είτε για δικαίωμα πρόσβασης σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει επιβάρυνση με κάποιες δαπάνες που θα αφορούν ασφάλιση (εάν δεν έχεις ήδη σε κάποιο ταμείο), φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών, εργαστηριακά προϊόντα κ.λπ., όμοια με τους εκεί σπουδαστές.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;
Ναι. Η περίοδος σπουδών με ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS είναι ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου σου. Όλα τα Πανεπιστήμια παρέχουν πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

ΘΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ;

Ναι. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική βοήθεια σε πολλές χιλιάδες φοιτητών. Αυτές οι υποτροφίες έχουν σκοπό να συνεισφέρουν στην κάλυψη κάποιων επιπλέον εξόδων που σχετίζονται με τις σπουδές στο εξωτερικό, όπως έξοδα μετακινήσεων, μεγαλύτερα έξοδα που σχετίζονται με το υψηλότερο κόστος ζωής της χώρας υποδοχής κ.α. Το επίδομα δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.  Για μετακινήσεις μικρότερες των 3 μηνών και μεγαλύτερες των 12 μηνών δεν χορηγείται υποτροφία. Τα χρήματα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού) το οποίο με τη σειρά του τα διανέμει στα Ιδρύματα της χώρας.
* Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είναι δυνατόν να του ζητηθεί ένα μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε.
Μηνιαία υποτροφία και χώρα προορισμού
Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για το 2011-2012 διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα όπως φαίνεται στο σύνδεσμο μηνιαίας επιχορήγησης φοιτητών ανά χώρα υποδοχής για σπουδές και στο σύνδεσμο
μηνιαίας επιχορήγησης φοιτητών ανά χώρα υποδοχής για πρακτική άσκηση
.

Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS.
Η μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή εξαρτάται από την χώρα υποδοχής και είναι η ίδια ανεξαρτήτως του Πανεπιστημίου φοίτησης στην Ελλάδα.ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;
Η γλώσσα διδασκαλίας καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία τα μαθήματα στα αγγλικά σπανίζουν. Συνεπώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην επίσημη γλώσσα της χώρας Υποδοχής. Στις υπόλοιπες χώρες προσφέρονται προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα π.χ. αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε επαρκείς γνώσεις της γλώσσας της χώρας Υποδοχής καθώς και βασικές γνώσεις Αγγλικών για τη δική σας διευκόλυνση. Αρκετά Πανεπιστήμια ζητούν πιστοποιητικό για το επίπεδο γνώση της γλώσσας.

Στην περίπτωση που τα μαθήματα προσφέρονται διαπιστωμένα σε άλλη γλώσσα, συνήθως αγγλικά, τότε απαιτείται η τεκμηρίωση της αγγλικής γλώσσας. Ειδικά για τις χώρες Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία η εμπειρία του Γραφείου ERASMUS δείχνει ότι σε αυτές δεν προσφέρονται καθόλου μαθήματα στα αγγλικά ή προσφέρονται ελάχιστα και κατά περίπτωση

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Η γλώσσα καθορίζεται από το Φορέα Υποδοχής.  Υπάρχει περίπτωση η χώρα υποδοχής να είναι η Γερμανία αλλά οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν μεταξύ τους στα αγγλικά . Η συμφωνία για το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή καθορίζεται σε συνεννόηση με το Φορέα Υποδοχής και εξαρτάται και από τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στον υποψήφιο.  Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας της χώρας Υποδοχής και να μιλάτε και μία γλώσσα (π.χ. αγγλικά, γαλλικά) σε πολύ καλό επίπεδο.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ;

Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στα Πανεπιστήμια υποδοχής εντατικά γλωσσικά μαθήματα (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSES EILC) για την εκμάθηση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών των χωρών που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να προετοιμασία των φοιτητών πριν την έναρξη της περιόδου ERASMUS. Ο φοιτητής που θα επιλέξει να σπουδάσει σε μια χώρα με λιγότερο ομιλούμενη γλώσσα θα λάβει επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη.

Μια άλλη εναλλακτική πρόταση είναι ο φοιτητής να παρακολουθήσει στην Ελλάδα μαθήματα της γλώσσας της χώρας που θα επιλέξει να φοιτήσει. Μέρος της δαπάνης καλύπτεται από το πρόγραμμα ΕRASMUS. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο ΕRASMUS του Πανεπιστημίου φοίτησής σας ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Η ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;
Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) με γνώμονα τις Πιστωτικές μονάδες (ECTS), έντυπο το οποίο έχεις υπογράψει πριν την αναχώρησή σου όπου και ορίζονται σαφώς τα μαθήματα. Το σύστημα αυτό προσφέρει μια κοινή κλίμακα αξιολόγησης, μεταξύ των Πανεπιστημίων της Ευρώπης, για το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα μάθημα. Τυχόν προσθήκη νέου/νέων μαθημάτων ή τροποποίηση των δηλωμένων μπορεί να γίνει εφόσον συμφωνούν ο φοιτητής και τα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα.


Πιστωτικές μονάδες στην περίπτωση Πρακτικής Άσκησης: Κάθε φοιτητής συμπληρώνει τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) και λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS) που προβλέπει το Τμήμα του για αυτή τη δραστηριότητα.

ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;
Μία λύση είναι η στέγαση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου υποδοχής. Επικοινωνείς με το γραφείο φοιτητικής στέγης του πανεπιστημίου υποδοχής όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πληροφορίες βρίσκεις στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Εννοείται ότι τα αρμόδια γραφεία για το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ τόσο του Πανεπιστημίου φοίτησης, όσο και του ξένου πανεπιστημίου θα σε στηρίξουν, παρέχοντάς σου χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές. Εναλλακτικά μπορείς να επικοινωνήσεις με το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ξένου Πανεπιστημίου και να ενημερωθείς για διαμερίσματα ή δωμάτια προς ενοικίαση.

ΘΑ ΕΧΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;
Ο διοικητικός υπεύθυνος του τμήματός σου θα σου δώσει μία βεβαίωση για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ERASMUS. Με την βεβαίωση αυτή πηγαίνεις στον ασφαλιστικό φορέα του γονέα σου, στον οποίο είσαι ασφαλισμένος, και σου χορηγείται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) . Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής σου περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής σου στο εξωτερικό.Ιστοσελίδες των γραφείων Erasmus των ΑΕΙ της χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Τα Νέα στην Ελλάδα live! 24hrs

Παιδί - Ψυχολογία

In.gr Νέα Πολιτισμός

Υγεία

In.gr Αθλητισμός Ποδόσφαιρο

In.gr Νέα: Κόσμος live! 24hrs