Αναγνώστες

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ethnos

ANEBAINOYN OI «METOXEΣ» TOYΣ

Η κρίση φέρνει... άνθηση στις σπουδές Ψυχολογίας

Σε αρκετά υψηλά επίπεδα οι βάσεις εισαγωγής

Oι ψυχολόγοι στην Ελλάδα της κρίσης έχουν σίγουρα πολλή δουλειά αλλά και οι σπουδές στη συγκεκριμένη επιστήμη μεγάλη ζήτηση από τους νέους. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία οι σπουδές ψυχολογίας ανέβηκαν θεαματικά στις προτιμήσεις και στις επιλογές των υποψηφίων και γι΄ αυτό και οι βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα Ψυχολογίας οι βάσεις εισαγωγής κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Τα προβλήματα που έχει ν΄ αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος ολοένα αυξάνονται και μαζί αυξάνεται και η ζήτηση για βοήθεια από τον ψυχολόγο.
Η κρίση φέρνει... άνθηση στις σπουδές Ψυχολογίας
Τα τμήματα Ψυχολογίας αποσκοπούν στην άρτια θεωρητική κατεύθυνση των φοιτητών στους εξής βασικούς κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης: ψυχοφυσιολογία, νευροψυχολογία, πειραματική, γνωστική, κοινωνική, εξελικτική και κλινική ψυχολογία.

Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους ψυχολόγους να καταγράψουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω της εξοικείωσης και της άσκησης στους βασικούς κανόνες και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.
Βασικός στόχος είναι εξάλλου η περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας στο πλαίσιο των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Οι σπουδές στην Ελλάδα περνούν από τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα (Πανεπιστημίων Αθήνας, Παντείου, Θεσ/νίκης, Κρήτης), όπου οι σπουδές είναι τετραετείς, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη διαρκούν 5 χρόνια.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και σε αντικείμενα όπως: διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνιολογία, διοίκηση ανθρώπινων πόρων κ.ά.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε:Νοσοκομεία, ψυχιατρικά τμήματα, ερευνητικά κέντρα, ψυχιατρικές κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, θεραπευτικές κοινότητες, σχολεία, στον στρατό, σωφρονιστικά καταστήματα, στις συγκοινωνίες, οικοτροφεία, βιομηχανικές επιχειρήσεις (εργασιακοί ψυχολόγοι). Στη διαφήμιση και το marketing αποκτώντας ενδεχομένως μεταπτυχιακή ειδίκευση στο αντικείμενο αυτό.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο κ.ά. Στο Δημόσιο σε ψυχιατρικά τμήματα, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στις συγκοινωνίες, στον στρατό, στην αστυνομία, γενικά σε κάθε τομέα ή δραστηριότητα της ανθρώπινης ζωής. Ο κυριότερος χώρος απορρόφησης των ψυχολόγων είναι ο χώρος της υγείας.
Οι θέσεις, όμως, στον χώρο αυτό είναι περιορισμένες, αφού κατά μέσο όρο για μία θέση υπάρχουν 50 έως 80 υποψήφιοι, ενώ το ποσοστό των ψυχολόγων που στελεχώνουν το σύστημα υγείας είναι κατ΄ αναλογία του πληθυσμού 5 φορές μικρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Η δομή των προπτυχιακών σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών μέχρι την απόκτηση του πτυχίου -πρώτο πτυχίο στην Ψυχολογία χωρίς εξειδίκευση- είναι τέσσερα χρόνια (οκτώ εξάμηνα).
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 180 ωρών παρακολούθησης περίπου: 160 ώρες παρακολούθησης (40 μαθήματα), η διπλωματική (10 ώρες) και η πρακτική εξάσκηση (10 ώρες)
Το 75% των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την Ψυχολογία, ενώ το υπόλοιπο 25% σχετίζεται με άλλους τομείς, όπως με τη Φιλοσοφία, την Κοινωνιολογία και την Εκπαίδευση.
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Το «προφίλ» του τμήματος Κρήτης
Οπως τονίζει ο πρόεδρος του τμήματος Ανδρέας Καστελλάκης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.
Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα στο Τμήμα φοιτούν πάνω από 750 προπτυχιακοί και περίπου 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1.300 προπτυχιακοί φοιτητές και 70 μεταπτυχιακοί.
Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η συνεχής βελτίωση των υποδομών του παρά τις αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου.
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλα τα ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και παρέχουν με ισόρροπο τρόπο γνώσεις των βασικών κλάδων της Ψυχολογίας.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτά γενική εκπαίδευση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων), αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησής του (μέσω επιλεγομένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διπλωματικής εργασίας). Έτσι, εκπαιδεύεται ως ψυχολόγος, ο οποίος έχει τις απαιτούμενες βάσεις για α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διάφορους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λπ.).
Μεταπτυχιακά
Για την πληρέστερη κατάρτισή τους οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιούν Πρακτικές Ασκήσεις σε διάφορους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Σχολεία κλπ). Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα Τμήματα του Εξωτερικού, δίδοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ., Προγράμματα Εrasmus, Leonardo da Vinci) να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.
Στο Τμήμα λειτουργεί ακόμη και ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο κατευθύνσεις:
1) Τη «Σχολική Ψυχολογία» και 2) την «Ψυχολογία της Υγείας». Οι διδάσκοντες του Τμήματος, το τεχνικό προσωπικό καθώς και η Γραμματεία του Τμήματος, είναι στη διάθεση των φοιτητών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις σπουδές και τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η βελτίωση των υποδομών του τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού), παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια μεγαλύτερης εμπλοκής των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο της επιστήμης μας μέσω της παρακολούθησης Συνεδρίων, Ημερίδων και Συμποσίων.
Ο απόφοιτος του Τμήματος έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορεί να εργαστεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί, έπειτα από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά-και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά Κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ.
Επίσης, εργασία μπορεί να βρει στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.
Σπουδές στο εξωτερικό
Χιλιάδες πανεπιστήμια, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, προσφέρουν σπουδές ψυχολογίας. Ωστόσο, θα πρέπει πριν από κάθε σχετική ενέργεια ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Από εκεί θα πρέπει να ζητήσει κατάλογο Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής και επιπλέον να ζητήσει να τον πληροφορήσουν εγγράφως για το περιεχόμενο του προγράμματος των διαφόρων τμημάτων Ψυχολογίας, που ενδιαφέρεται να σπουδάσει και ποια είναι η αντιστοιχία τους με τα προγράμματα των τμημάτων Ψυχολογίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Με τη διαδικασία αυτή μπορεί να είναι σίγουρος/η για τη μελλοντική αναγνώριση των σπουδών του στην Ελλάδα και για την ποιότητα του προγράμματος σπουδών ψυχολογίας του πανεπιστημίου του εξωτερικού, στο οποίο σκοπεύει να φοιτήσει.
Η φύση των πτυχίων και η διάρκειά τους
Πτυχίο: 4 έτη σπoυδών
Μεταπτυχιακό: 2-3 έτη σπουδών, καθώς και 1 τουλάχιστον 1 έτος πρακτικής εξάσκησης σε κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας, σχολείο ή οργανισμό.
Σε ποιους τομείς;
  • Σχολική Ψυχολογία
  • Κλινική Ψυχολογία
  • Αναπτυξιακή/Γνωστική Ψυχολογία
  • Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ 2011
ΘΕΣΕΙΣ 2011
ΑΘΗΝΑΣ
17.496
99
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
17.638
135
ΚΡΗΤΗΣ
16.958
130
ΠΑΝΤΕΙΟ
17.699
108

Το επάγγελα του Ψυχολόγου
Η ψυχολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών φαινομένων και λειτουργιών του ανθρώπου ή αλλιώς με την έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου. (Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιοι ψυχολόγοι ασχολούνται με τη συμπεριφορά και άλλων έμβιων όντων). Η ψυχολογία αποτελεί διαφορετική επιστήμη από την ιατρική (ή την ειδικότητά της τής ψυχιατρικής) ή τη φιλοσοφία, και οι σπουδές για να γίνει κανείς ψυχολόγος πραγματοποιούνται σε ειδικευμένα πανεπιστημιακά τμήματα. Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους. Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του μελετά τη συμπεριφορά τού ανθρώπου και τις ψυχικές - νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και ερευνά ή συνιστά θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα στην περιοχή της Υγείας, της Παιδείας και της Παραγωγής.
Ο ψυχολόγος δεν είναι ιατρός ή ψυχίατρος, δεν χορηγεί φάρμακα αλλά προσπαθεί, με βάση την επιστημονική γνώση που διαθέτει, και τη σχετική του εκπαίδευση, να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του πελάτη του, και να τον βοηθήσει να εντοπίσει και να επιλύσει τα προβλήματά του.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

πηγή:http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22814&subid=2&pubid=63643029

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Τα Νέα στην Ελλάδα live! 24hrs

Παιδί - Ψυχολογία

In.gr Νέα Πολιτισμός

Υγεία

In.gr Αθλητισμός Ποδόσφαιρο

In.gr Νέα: Κόσμος live! 24hrs